Kinesitherapie

AANMELDING

Bij een aanmelding voor kinesitherapie heeft u een voorschrift of doorverwijzing nodig van de huisarts of geneesheer-specialist

Zo kan u genieten van terugbetaling door het ziekenfonds.

 

ONDERZOEK & INTAKE 

Tijdens een eerste afspraak zullen wij aan de hand van een uitgebreid vraaggesprek (anamnese) een kinesitherapeutisch onderzoek uitvoeren. We focussen ons hierbij niet enkel op de letsels zelf, maar beschouwen het lichaam in zijn totaliteit. Zo gaan we alle zwakke segmenten en/of beperkingen na. Op basis van deze informatie stellen we de korte- en lange termijndoelstellingen van de behandeling op. 

 

THERAPIE

Na het onderzoek starten we de behandeling op. Indien nodig gebeurt dit in overleg met de behandelende huisarts of geneesheer-specialist. De aard en ernst van de problemen bepalen het aantal behandelingen en de frequentie ervan. 


Logopedie

AANMELDING

Bij een aanmelding voor logopedie heeft u een voorschrift voor onderzoek (bilan) nodig. 

Een voorschrift voor een logopedisch bilan haal je bij een huisarts. 

Uitzondering op deze regel is een logopedisch bilan omwille van articulatieproblemen. Hiervoor is niet steeds een voorschrift nodig (afhankelijk van mutualiteit tot mutualiteit).

 

ONDERZOEK

Met een voorschrift voor een logopedisch onderzoek kan er onderzoek worden gepland.

Er wordt een afspraak gemaakt voor een intakegesprek en de testjes. U brengt best het voorschrift en 2 klevertjes van de mutualiteit mee.

 

Van het logopedisch bilan wordt een verslag opgemaakt. Hiermee kan je voorschriften voor de logopedische behandeling (therapie) bij een bevoegd geneesheer of geneesheer-specialist halen.

Afhankelijk van het probleem, dient er soms eerst nog bijkomend onderzoek (bv. IQ-bepaling, gehooronderzoek) te gebeuren of heb je een extra attest (bv. medisch verslag orthodont) nodig.

 

OPSTART THERAPIE

De juiste voorschriften en eventuele extra documenten worden aan ons terug bezorgd. De aanvraag voor terugbetaling sturen wij op naar de mutualiteit. Vanaf dat moment kan de therapie starten.

De frequentie en de duur van de therapie hangen af van de aard en de ernst van de problemen. Tijdens de therapie wordt er in nauw overleg gewerkt met de school, CLB, orthodont, huisarts, behandelende neuroloog, ... en uiteraard de ouders van het kind.

Contact

 ☎︎   014 / 71.42.62

 

✉︎    KINE:

        rob.lokipraktijk@gmail.com

        pieter.lokipraktijk@gmail.com

        eveliencools.lokipraktijk@gmail.com

        olivier.lokipraktijk@gmail.com

        amber.lokipraktijk@gmail.com

 

        LOGO:

        rozemie.lokipraktijk@gmail.com

       

 

    Meerhoutsebaan 40 - 2491 Olmen


GCV LoKi Kinesitherapie - KBO 0715.814.369

GCV LoKi Logopedie - KBO 0794.364.375